عکس شعر عاشقانه جدید+ م.ن.راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

 

عکس شعر عاشقانه جدید+ م.ن.راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

شاید نام مبارزان فراموش شود اما مبارزه فراموش شدنی نیست

 م.ن.راهی  ( استاد مسعود نوروزی راهی ) 

عکس شعر عاشقانه جدید+ م.ن.راهی + استاد مسعود نوروزی راهیقصه یک کشتی در گل نشسته در سراب

کشتی ام در هم شکسته ناخدا حالش خراب

قصه ام این است ما را ای خدا امداد کن

آرزوهایم شده اینجا همه نقش بر آب

م.ن.راهی  (استاد مسعود نوروزی راهی )

 

عکس شعر عاشقانه جدید+ م.ن.راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

پدر ها فراموش کرده اند روزی پسر بچه بوده اند

به یادشان بیاورید

بچه ها نمی دانند روزی پدر خواهند شد

بیاموزیدشان

م.ن.راهی ( استاد مسعود نوروزی راهی)

عکس شعر عاشقانه جدید+ م.ن.راهی + استاد مسعود نوروزی راهی 

مثل یک بیراهه ام در کوره راهی ناشناس
در گریز از هر چه آدم دور از هرچه تماس
رد پایم یادگاری مانده بود از پشت سر
مثل خطی که بسازد رد اشک التماس
ردپایم پاک شد دیگر نشان از من نماند
من که بودم؟ناشناسم! ناشناس ناشناس
خاطراتی داشتی از من ولی انگار نیست
مثل تردید است بعد از اختلال در حواس
عطر یوسف را اگر از پیرهن بوییده اند
من به جا نگذاشتم از خویش حتی یک لباس

م.ن.راهی  ( استاد مسعود نوروزی راهی ) 

 

 

/ 0 نظر / 681 بازدید