عکس نوشته جدید + م.ن.راهی + میم نون راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

 

عکس نوشته جدید + م.ن.راهی + میم نون راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

مردم هر روز دنبال یک خبر تازه اند در حالی که حقیقت یک چیز است و هر روز عوض نمی شود اینجوری است که نباید دنبال حقیقت در روزنامه ها بگردی م.ن.راهی (استاد مسعود نوروزی راهی)

عکس نوشته جدید + م.ن.راهی + میم نون راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

بچه ها حرف های شما را باور می کنند اما طبق باور های شما حرف نمی زنند

بزرگترها حرف های شما را باور نمی کنند اما طبق باور های شما حرف می زنند

و این آغاز تظاهر و دروغ و ریا است! م.ن.راهی ( استاد مسعود نوروزی راهی)

 

 

عکس نوشته جدید + م.ن.راهی + میم نون راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

مبادا روزی برسد که به جای خواندن کتاب در کتابخانه به دیدن آن در موزه برویم  م.ن.راهی ( استاد مسعود نوروزی راهی)

عکس نوشته جدید + م.ن.راهی + میم نون راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

وقتی کسی را دوست داری در غم هایش شریک شو اما نگذار او زخم غمهایت را ببیند م.ن.راهی (استاد مسعود نوروزی راهی)

 

/ 0 نظر / 631 بازدید