موفقیت + م.ن.راهی + استاد مسعود نوروزی راهی

استاد مسعود نوروزی راهی + م.ن.راهی + عکس نوشته عاشقانه

به قله موفقیت که رسیدی آنجا که دیگر جایی برای بالا رفتن نیست به بالای سرت نگاه کن ببین آسمان بی انتها هنوز بالای سرت است و تو هنوز پایینی! برای موفقیت از قله بالا نرو هر جا هستی بی انتها باش م.ن.راهی ( استاد مسعود نوروزی راهی )

/ 0 نظر / 633 بازدید