سه شعر درباره استاد مسعود نوروزی راهی

مسعود نوروزی راهی استاد مسعود نوروزی راهی

این همه استاد مسعود برای دیگران شعر گفت حالا دیگه وقت تلافی رسیده.در آیین تجلیل از استاد مسعود نوروزی در جشنواره فیلم مقاومت (آبان ماه سال 93)دوستان سابق شاعر ایشان را نواختند.

حجت الاسلام ما مسعود نوروزی
نکهت باد صبا: مسعود نوروزی
یک جهان را تا که لب تر می کند ناگه
برده در حال کما مسعود نوروزی
در عجب هستند عالم،این همه دانش
گرد آورد از کجا مسعود نوروزی
دیده ام بسیار دانشمند در دنیا
این یکی باشد سوا: مسسعود نوروزی
دسته گل را لای کاغذ کادو می پیچند
این یکی لای عبا:مسعود نوروزی
هر چه گویم باز آخر می رسم اینجا:
حجت الاسلام ما مسعود نوروزی

محمد عالمی

شعر دوم:بد خط بود نشد تایپ کنم.فقط یک مصرعش را توانستم بخوانم.آن هم این بود:تاریکی سینما خطرها دارد!متفکر
 (بقیه اش یعنی چه می توانست باشد؟ استغفرالله!همان بهتر که ناخوانا بود

شعر سوم:
ای مجتهد لنز و صدا و تصویر
ای خواب تمام سینما را تعبیر
ای مسعود نوروزی! ای شیخ هنر!
یک آیه سکانس نور را کن تفسیر!یول

جواد احرار

شعر چهارم:
روحانیت معظم ما
در عالم سینما گذر کرد
گفتیم:چگونه؟گفت:مسعود
شیخیست که آمد و خطر کرد

جواد احرار

استاد مسعود نوروزی راهی حجت الاسلام مسعود نوروزی

/ 0 نظر / 128 بازدید