لطفا بی خیال شوید!

اینجا رضا محمد زاده دات پرشین بلاگ دات آی آر است

نه مسعود نوروزی راهی دات کام!

یک مطلب بود که خیلی وقت است قصد گفتنش را دارم ولی هر بار به دلیلی خودداری کردم.اما الان دیگر می گویم.خطاب من به همه نیست.بعضی ها!

عزیزان! من تنها و تنها یک دانشجوی ساده هستم با تمام مشغله هایم.در مغازه ای کار می کنم و درس هم می خوانم.به هیات های مذهبی رفت و آمد دارم و با اینکه رشته ام مکانیک است اما به شعر و ادبیات از نوع مذهبی و عرفانی اش علاقه نشان می دهم.

واقعا چرا بعضی ها فکر می کنند من سخنگو و رییس دفتر استاد نوروزی راهی هستم؟

چرا در این وبلاگ پیام می گذارند و درخواست وقت سخنرانی از استاد می کنند یا سوالات تخصصی مربوط به مسایل دینی و فرهنگی را مطرح می کنند و وقتی جوابی نمی آید و یا من یعنی رضا محمدزاده محترمانه به آنها می گویم که اینجا وبگاه استاد نوروزی راهی نیست و صرفا فقط بعضی از آثار و سخنرانی ها و مطالب مربوط به ایشان را آن هم اگر من وقت داشته باشم در این وبلاگ منتشر می کنم ، آن وقت آنها ناراحت می شوند و فکر می کنند من می خواهم دست رد به سینه آنها بزنم و از ارتباطشان با استاد نوروزی راهی جلوگیری کنم؟ اصلا به نشانی این وبلاگ دقت کرده اید؟ نوشته:رضا محمد زاده دات پرشین بلاگ دات آی آر! می دانید این یعنی چه؟یعنی این وبلاگ مربوط به شخص من است نه استاد نوروزی راهی.

آیا این که استاد نوروزی راهی برای خودش یک پایگاه اینترنتی ندارد و اصلا تمایلی به داشتن چنین چیزی ندارد تقصیر من است؟مگر من تا چند پیام را می توانم به استاد برسانم؟ آیا می خواهید اصلا من بی خیال این وبلاگ هم بشوم؟

لطفا بی خیال شوید!

/ 0 نظر / 96 بازدید