پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

صحن آزادی : شعر تاریخی و تکان دهنده استاد مسعود نوروزی راهی

آزادی چیست؟ به دنبال آزادی گشتم... برای آزادی مبارزه کردم برای آزادی رنج بردم آزادی ارزان نیست آزادی چیست؟ به دنبال آزادی گشتم... تا بلاخره آزادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 269 بازدید