پست های ارسال شده در مهر سال 1392

اثر همنشینى!!

مدرسه ها وا شده (با ریتم اون موسیقى معروفش بخونین) واى من  واسه خاطر یه فوق دیفلم ممولى(معمولى اسبق!) این همه معطلم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!!!!!! منو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 112 بازدید