مسعود نوروزی راهی - من عاشق محمدم- حجت الاسلام مسعود نوروزی - شارلی هبدو

کمپین "من عاشق محمدم" تصویر هایی حاوی اظهارنظرهایی از اندیشوران حوزوی و هنری را منتشر کرده است

آنها را در وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی انتشار دهید و خود نیز در تولید اینگونه تصاویر مشارکت کنید

استاد مسعود نوروزی راهی  من عاشق محمدم - شارلی هبدو/ 0 نظر / 160 بازدید