# خیام_نیشابوری

انتقادی دوباره به استاد مسعود نوروزی راهی: باز هم خیام نیشابوری!

آیا آن مسعود نوروزی راهی از دست رفته؟   استادنوروزی راهی!     شما ترسو نبودید!   * کیوان معظمی     استاد گرامی! جناب آقای نوروزی راهی! ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 145 بازدید